ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ  Νο : Δ.15 / Δ’ / 619 / 15 /2018 από 13/04/2018 την οποία υπογράφει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κο Α. Πετρόπουλος, δόθηκε, επιτέλους, σημαντική διευκρίνηση,  μεταξύ άλλων θεμάτων, σχετικά με την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ από πρόσωπα που έχουν αγροτικό εισόδημα, ενώ παράλληλα, είναι είτε μισθωτοί, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι.

Η σχετική παράγραφος, αυτολεξεί, έχει ως εξής:

«Όσον αφορά σε πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση) και συγχρόνως έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, τα εν λόγω πρόσωπα εμπίπτουν από 1/1/2017 στις ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το ανωτέρω άρθρο ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα αναγόμενο σε ετήσια βάση, δηλαδή το ποσό των €4.923,12 (€410,26 x 12).                                                                                        Για παράδειγμα, μηχανικός, ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, το έτος 2018 παράλληλα με την άσκηση αυτοαπασχόλησης, για την οποία καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, έχει και εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ύψους €2.000,00 ετησίως. Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των €4.923,12 και συνεπώς ο μηχανικός καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές μόνο ως αυτοαπασχολούμενος βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.»                                                                                                                    Το ίδιο ισχύει και για έναν μισθωτό ή έναν επαγγελματία που έχει παράλληλα και αγροτικό εισόδημα ετησίως κάτω από το ποσό των 4.923,12 €.                Αν το αγροτικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 € ετησίως, τότε πληρώνει ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα παρακάτω:                                                           Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%.
δ. Για το διάστημα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%,                               από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%.                  Αυτό βέβαια, το ότι δεν πληρώνει ΕΦΚΑ, αν το αγροτικό εισόδημα είναι κάτω από το πιο πάνω όριο,  δεν τον απαλλάσσει από την φορολογική επιβάρυνση που είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φορολογία εισοδήματος βάσει της κλίμακας των μισθωτών, που  ξεκινάει από 22%.   

Χαλκίδα 17/4/2018                                                                     Γιώργος Μητροπέτρος Οικονομολόγος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *