Ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι Καρκαντελίδης και Μπαλογιάννης

Με απόφαση του Δημάρχου Χαλκιδέων Χρήστου Παγώνη, ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι οι Διαμαντής Καρκαντελίδης και Μάνος Μπαλογιάννης. Ο Μάνος Μπαλογιάννης αντικατέστησε τον Γιώργο Γιαννούκο και ο Διαμαντής Καρκαντελίδης τον Γιώργο Μπουραντά. Υπενθυμίζουμε ότι η αντικατάσταση των Αντιδημάρχων ήταν προσυμφωνημένη στον συνδυασμό, οπότε δεν υπάρχουν πολιτικές αναταράξεις. Ακολουθεί η απόφαση του Δημάρχου με τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

1. τον κ. Διαμαντή Καρκαντελίδη καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα λειτουργίας του Δικτύου
Ηλεκτροφωτισμού και για θέματα λειτουργίας Κοιμητηριών στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
I. Ασκεί την εποπτεία στη λειτουργία του Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού και στη λειτουργία
των Κοιμητηρίων
II. Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων επέκτασης, βελτίωσης και συντήρησης
του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.
III. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις καινοτομίες στον τομέα του Ηλεκτροφωτισμού και εισηγείται
την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με σκοπό την επίτευξη
των στόχων του Δήμου στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της υλοποίησης του
Συμφώνου των Δημάρχων στον τομέα της Ενέργειας.
IV. Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
V. Συντονίζει τα συνεργεία των Κοιμητηρίων.
Επιπλέον, ο κ. Διαμαντής Καρκαντελίδης ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Επιπροσθέτως, θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν.
Αρτάκης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

2. τον κ. Εμμανουήλ Μπαλογιάννη καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
I. Επικουρεί τον Δήμαρχο ως Προϊστάμενο κατά την έννοια του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ΄του
Ν. 3852/10 της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής
και της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
II. Ασκεί την εποπτεία στην οργάνωση και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μεριμνά
για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όφελος
του Δήμου και των Πολιτών.
III. Ασκεί την εποπτεία του Γραφείου Απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Καταναλωτή.

Επιπλέον, ο κ. Εμμανουήλ Μπαλογιάννης ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Επιπροσθέτως, θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας
Ληλαντίων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
Ο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*
*