Επίκαιρη Ερώτηση κ. Στουπή για το Κοινωνικό Παρατηρητήριο στο Αλιβέρι

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης κ. Νίκος Στουπής ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Θήβα 05 Απριλίου 2019. Η ερώτηση αφορά το στάδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Παρατηρητήριου στο Αλιβέρι, για το οποίο έχει συνεδριάσει και αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο προ πολλού. Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου αποτελείται από τοπικούς κοινωνικούς εταίρους και παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των Βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου. Στόχος είναι η προστασία των πολιτών και της δημόσιας υγείας. Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ

Προς: Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και

Περιβάλλοντος κ. Αναστασίου Γεώργιο

Κοινοποίηση: Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνο

κε Αντιπεριφερειάρχα,

Η παράταξη “Στερεά σε νέα Τροχιά” ανέδειξε και συνεχίζει να αναδεικνύει το ζήτημα καύσης RDF στο Αλιβέρι από την ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ. Για το φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα που προκύπτει από την δραστηριότητα της τσιμεντοβιομηχανίας, καταθέσαμε τη σχετική ερώτηση-αναφορά-πρόταση στη τακτική συνεδρίαση που έλαβε μέρος στη Σπερχειάδα  στις 13 Νοεμβρίου 2017. Η εισήγηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (υπ’ αρ 205/2017 – ΑΔΑ: 7Υ057ΛΗ-ΥΥ1 και όριζε τα εξής:

 • Τη συγκρότηση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς, με την συμμετοχή κοινωνικών, αυτοδιοικητικών, πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων,  κατά τα πρότυπα του Παρατηρητηρίου Ασωπού.
 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ετήσια βάση και σε συνεδρίαση του να ενημερώνεται επί των ελέγχων των υπηρεσιών μας και της περιβαλλοντικής κατάστασης του εργοστασίου ως προς την συμμόρφωσή του με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανεξάρτητα του τι νομικά προβλέπεται να λαμβάνει επίσημα γνώση για οποιαδήποτε τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων τεθεί ως αίτημα από την ΑΓΕΤ.
 • Οι υπηρεσίες να είναι σε τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων που λειτουργούν τσιμεντοβιομηχανίες, και με τις αντίστοιχες του Υπουργείου  για την ανταλλαγή πληροφοριών, μεθοδολογιών ουσιαστικού ελέγχου , αποτίμησης ανάδειξης και καλών περιβαλλοντικών πρακτικών
 • Aντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου να επισκεφθεί τον αρμόδιο Υπουργό κ. Φάμελο.

Ως παράταξη δηλώσαμε την άμεση διαθεσιμότητα για την σύνταξη της εισήγησης και της συγκρότησης της επιτροπής.

Στις 2 Απριλίου με εισήγηση σας κε  Αντιπεριφερειάρχα, αποφασίστηκε η υπ’ αρ. 119/2018 – ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ, με τίτλο “Έγκριση των δράσεων Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς- σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημόκριτο καθώς και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την λειτουργία αυτού.” Αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

 • Συγκρότηση του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της με αντικείμενο τις δράσεις

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΝΠΔΔ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για την υλοποίηση της πράξης: Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων για την Τσιμεντοβιομηχανία στην περιοχή ενδιαφέροντος.
 • Τον ορισμό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Σε επόμενη συνεδρίαση στις 7 Μαϊου 2018 στα Καμμένα Βούρλα του Δήμου Μώλου-Αγ. Κων/νου, επανήλθαμε με επίκαιρη ερώτηση με αφορμή τη πρωτοβουλία πολιτών στην ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το αντίστοιχο εργοστάσιο-τσιμεντοβιομηχανία που δραστηριοποιείται στον Βόλο. Η ερώτηση αφορούσε  τα εξής:

 • Τι έλεγχοι έγιναν/γίνονται στα φορτία καύσιμης ύλης στην τσιμεντοβιομηχανία στο Αλιβέρι;
 • Γνωρίζουμε και έχουμε επιβεβαιώσει τα δηλούμενα ποσοστά σύστασης της καύσιμης ύλης που χρησιμοποιείται;;
 • Συνολικά και ανά κατηγορία  τι χρήση εναλλακτικών καυσίμων έχει γίνει;
 • Εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη κατάσταση όπου έλεγχος πραγματοποιείτε μόνο όταν τίθεται θέμα τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων από την ίδια την εταιρεία;
 • Προετοιμάζεται η σύσταση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος με κοινωνική παρέμβαση και θα το έχουμε θέμα στην επόμενη συνεδρίαση όπως συμφωνήσαμε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

Εκεί διαβεβαιωθήκαμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και θα έρθει σύντομα στο επόμενο περιφερειακό Συμβούλιο εισήγηση και καταστατικό για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου. Στις 23 Ιουλίου 2018 με την υπ’ αρ. Απόφαση 262/2018 έγινε η επικύρωση της απόφασης 119/2018 της 2ας Απριλίου.

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 με την υπ’ αρ. 319/2018 – ΑΔΑ: 64ΒΖ7ΛΗ-2ΥΜ απόφαση ορίστηκε η συγκρότηση επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου στην περιοχή του Αλιβερίου από δεκαοκτώ (18) φορείς όπως και η συγκρότηση επταμελούς συντονιστικής γραμματείας. Στην απόφαση αυτή περιγράφεται το πεδίο δράσης όπως και η δέσμευση σε επόμενη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου να οριστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής.

κε Αντιπεριφερειάρχα,

Ερχόμαστε σήμερα 5 Απριλίου 2019 έπειτα από έξι (6) μήνες από την 31η Οκτωβρίου 2018, μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο από την αρχική μας παρέμβαση με τις εξής ερωτήσεις:

 • Ποια είναι η εξέλιξη της πορείας σύστασης του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου.
 • Υπάρχει κάποιος απολογισμός λειτουργίας του.
 • Ποιοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι.
 • Ποια είναι η εξέλιξη υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δημόκριτο.
 • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επάνδρωση και η λειτουργία της δομής της Τοπικής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
 • Έχουν γίνει μετρήσεις κατά τόπους όπως ορίστηκε στην προγραμματική σύμβαση.

Είναι υποχρέωση της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής προς τους κατοίκους αυτού του επιβαρυμένου τόπου, να αφήσει κάποιο γόνιμο έργο για το αύριο, την επόμενη ημέρα και την επόμενη γενιά. Η καθυστέρηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν ποιεί τιμή στην Περιφερειακή Αρχή αλλά ούτε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ελπίζουμε για την τάχιστη παρέμβαση σας.

ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

“ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ”

ΛΑΜΙΑ 4/4/2019

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *