Απολογισμός επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) κατά σχολικό έτος 2019-20

1690 μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας. Ο αριθμός αυτός αφορά τις επισκέψεις σχολείων μέχρι τις 15 Μαρτίου, όπου και ανεστάλη η λειτουργία τους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του σχολικού έτους είχαν ήδη προγραμματίσει την επίσκεψή τους τουλάχιστον άλλοι 813 μαθητές/τριες, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας, υπό κανονικές συνθήκες θα ανερχόταν τουλάχιστον σε 2.503, παγιώνοντας έτσι την επισκεψιμότητα της Εστίας για 9η συνεχόμενη χρονιά πάνω από 2500 μαθητές και μαθήτριες.

Κατά το σχολικό έτος 2019-20 και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020

 • 1690 μαθητές και μαθήτριες επισκέφθηκαν το «Κόκκινο Σπίτι» και συμμετείχαν στο καθημερινό πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας
 • Το σύνολο των παραπάνω συμμετείχε στο πρόγραμμα Αστρονομίας-Αστροφυσικής
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των  παραπάνω  συμμετείχε και στο πρόγραμμα «Μαθήματα ζωής: Σχολική βία, εκφοβισμός, βελτίωση ανθρωπίνων σχέσεων» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Χαλκίδας.
 • Ένα, επίσης, μεγάλο ποσοστό συμμετείχε στο πρόγραμμα «Ρομποτική, κβαντικοί υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη: Σύγχρονες προσεγγίσεις και κίνδυνοι» 
 • Παρουσίαση του Φαινομένου του Πορθμού του Ευρίπου σε 91 μαθητές/τριες και 20 καθηγητές/τριες από οχτώ διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. 
 • Στα παιδιά 10 μονοθέσιων δημοτικών απομακρυσμένων σχολείων της χώρας  διδάχθηκαν καθημερινά, μαθήματα ειδικότητας μέσω του προγράμματος «ΤηλεΤαξη»
 • 5 σχολεία  και 222  μαθητές και μαθήτριες από απομακρυσμένα από την Χαλκίδα σχολεία συμμετείχαν στις τηλε-διαλέξεις μέσω του προγράμματος «ΤηλΕστια». 
 • Θερμά σχόλια μαθητών/τριών

Η Εστία Γνώσης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)  ολοκλήρωσε φέτος τον δέκατο πέμπτο χρόνο επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής της δραστηριότητας. Έτσι, οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και οι εκπαιδευτικοί επισκέπτες της είχαν και τη χρονιά αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των εννοιών και των νόμων που διέπουν το Σύμπαν (πρόγραμμα Αστροφυσικής-Αστρονομίας). Στο σημείο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Εστία Γνώσης Χαλκίδας είναι, μαζί με το Πλανητάριο Αθηνών, τα μόνα ιδρύματα της χώρας τα οποία, το καθένα με τον τρόπο του, διαδίδει οργανωμένα και συστηματικά την επιστήμη της Αστρονομίας και της Αστροφυσικής στους μαθητές, φοιτητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό μετά την πλήρη κατάργηση του μαθήματος της Αστρονομίας από το Λύκειο, κατάργηση που είναι κόντρα σε μια παράδοση δεκαετιών.

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Χαλκίδας, συνεχίστηκε και την χρονιά αυτή η παρουσίαση στους επισκέπτες μαθητές/τριες  το πρόγραμμα «Μαθήματα Ζωής» με αντικείμενο την σχολική βία, τον εκφοβισμό και διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων με στόχο την αποδοχή, ανοχή για την βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων. 

Συνεχίστηκε, επίσης, και το πρόγραμμα «Ρομποτική, κβαντικοί υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη: Σύγχρονες προσεγγίσεις και κίνδυνοι»

Παράλληλα είναι πάντα σε ισχύ η προσέγγιση  εννοιών από τα Μαθηματικά, την Φυσική και την Πληροφορική μέσω διαδραστικών εκθεμάτων. 

Καθημερινό πρόγραμμα της Εστίας. Αριθμός και κατανομή επισκεπτών. 

Κατά το σχολικό έτος 2019-20 και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020 όπου και ανεστάλη η λειτουργία των σχολείων λόγω της πανδημίας,  ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε τους 1690 μαθητές και μαθήτριες.    Από τους 1690  παραπάνω μαθητές και μαθήτριες οι 1194 προέρχονταν από σχολεία του διευρυμένου Δήμου Χαλκιδέων, οι 140 από σχολεία του υπόλοιπου Νομού Ευβοίας και οι 356 από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας. Ο αριθμός των συνοδών καθηγητών τους ανήρθε στους 101. 

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του σχολικού έτους είχαν ήδη προγραμματίσει την επίσκεψή τους τουλάχιστον άλλοι 813 μαθητές/τριες, εκ των οποίων τα 442 ήταν από σχολεία εκτός Ευβοίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας, υπό κανονικές συνθήκες θα ανερχόταν τουλάχιστον σε 2503, παγιώνοντας έτσι την επισκεψιμότητα της Εστίας για 9η συνεχόμενη χρονιά πάνω από 2500 μαθητές και μαθήτριες. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των επισκεπτών της καταδεικνύει την σχεδόν καθολική αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας του έργου που επιτελείται στην Εστία.

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των συμμετασχόντων σχολικών τμημάτων και μαθητών μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020. Είναι χαρακτηριστικό το ποσοστό των συμμετεχόντων σχολείων εκτός Ευβοίας, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής τους μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς  θα ξεπερνούσε στο 35%

Εικόνα 1:  Γεωγραφική κατανομή των μαθητών/μαθητριών  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας κατά το σχολικό έτος 2019-20  (μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020).

Στις εικόνες 2 και 3 παρουσιάζεται, αντίστοιχα, η διαχρονική κατανομή των μαθητών/ μαθητριών και των συνοδών καθηγητών τους που επισκέφθηκαν την Εστία από το σχολικό έτος 2004-05 μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Είναι εμφανής η παγίωση του αριθμού των μαθητών-επισκεπτών, τα τελευταία 10  χρόνια, πάνω από 2500.

Εικόνα 2: Αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας από το σχολικό έτος 2004-05 μέχρι και το σχολικό έτος 2019-20. Στο σχολικό έτος 2019-20 η κόκκινη μπάρα απεικονίζει τον αριθμό των επισκεπτών μέχρι 15 Μαρτίου και η μπλε τον αναμενόμενο, σύμφωνα με τις κρατήσεις των σχολείων, υπό κανονικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανής η παγίωση του αριθμού των επισκεπτών, τα τελευταία 10 χρόνια, πάνω από τους 2500. 

Εικόνα 3: Αριθμός των καθηγητών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας από το σχολικό έτος 2004-05 μέχρι και το σχολικό έτος 2019-20. Και εδώ η κόκκινη μπάρα απεικονίζει τον αριθμό των επισκεπτών καθηγητών/τριών μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020. 

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των επισκεπτών της καταδεικνύει την σχεδόν καθολική αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας του έργου που επιτελείται στην Εστία

Παρουσίαση του Φαινομένου του Πορθμού του Ευρίπου σε 91 μαθητές/τριες και 20 καθηγητές/τριες από οχτώ διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 επισκέφθηκαν την Εστία Γνώσης Χαλκίδας 33 μαθητές/τριες και 8 καθηγητές/τριες από 3 ευρωπαϊκές χώρες και 58 μαθητές/τριες καθώς και 12 καθηγητές/τριες από επίσης 4 ευρωπαϊκές χώρες, αντίστοιχα. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Στο πρόγραμμα του Οκτωβρίου συντονίζον σχολείο ήταν το 2ο Γενικό Λύκειο Αλιβερίου με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κυρίες Λίτσα Γλάρου και Αναστασία Ελαφρού, ενώ σε εκείνο του Νοεμβρίου συντονίζον σχολείο ήταν το 2ο Γτμνάσιο Χαλκίδας με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κυρίες Κατερίνα Πίσχινα (διευθύντρια) και Ιωάννα Ιωαννίδου. Στους επισκέπτες δόθηκε η ευκαιρία να πληροφορηθούν για το πως εκδηλώνεται, ποια είναι η ερμηνεία και ποιες οι μοναδικότητες του Φαινομένου του Πορθμού του Ευρίπου. Τα συμμετέχοντα σχολεία ήταν από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Τσεχία και φυσικά από την Ελλάδα. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. κυρία Σοφία Χονδρογιάννη εκπροσωπώντας ταυτόχρονα την Δήμαρχο Χαλκιδέων κυρία Έλενα Βάκα. Το 2ο Γενικό Λύκειο Αλιβερίου απένειμε στην κυρία Χονδρογιάννη και στον επιστημονικό υπεύθυνο της Εστίας Δρ Αντώνιο Αντωνίου ευχαριστήριες αναμνηστικές πλακέτες

Το πρόγραμμα «ΤηλΕστια»

Στα πλαίσια της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και του έργου της Εστίας, αν είναι δυνατόν και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο της χώρας, θέσαμε ως στόχο τη συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματός μας (Αστρονομίας-Αστροφυσικής και Ρομποτικής κυρίως) και από εκείνα τα σχολεία, που λόγω κυρίως της απόστασης, δεν είναι δυνατόν να παρευρεθούν στο χώρο μας. Η μέθοδος αυτή της τηλε-εκπαίδευσης υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος «ΤηλΕστια» το οποίο λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2009. Το πρόγραμμα «ΤηλΕστια» είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας που στην Ελλάδα λειτουργεί ίσως για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, μέσω του διαδικτύου, δίνεται η ευκαιρία σε έναν καθηγητή (στην προκειμένη περίπτωση των καθηγητών της Εστίας Γνώσης) και δύο τάξεις που απέχουν μεταξύ τους πολλά χιλιόμετρα να κάνουν ταυτόχρονα μάθημα και να λειτουργούν σα να βρίσκονται όλοι στον ίδιο χώρο.

Για τις ανάγκες του όλου εγχειρήματος μια αίθουσα της Εστίας Γνώσης, που στεγάζεται στο «Κόκκινο Σπίτι», έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε τηλεοπτικό Studio όπου λειτουργούν 7 κάμερες. Ταυτόχρονα ένα άλλο κινητό συνεργείο της Εστίας Γνώσης επισκέπτεται το απομακρυσμένο σχολείο που πρόκειται να συμμετάσχει στο μάθημα και χρησιμοποιώντας αντίστοιχα υλικοτεχνικά μέσα επιτυγχάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία

Από το Νοέμβριο του 2009, που τέθηκε το πρόγραμμα «ΤηλΕστια» σε εφαρμογή, μέχρι και τον Ιούνιο του 2020 έχουν συνδεθεί και συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα περί τα 115 σχολεία από όλη την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα, σχολεία από την Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, το Ρέθυμνο, την Κοζάνη, το Βόλο, τη Λαμία, την Κέρκυρα, τις Σέρρες, τη Λάρισα, την Ξάνθη, την Πρέβεζα, την Κομοτηνή, τα Γρεβενά, την Καβάλα, το Αμύνταιο, την Κατερίνη, την Τρίπολη, τη Νέα Καλλικράτεια, τους Μολάους, το Ηράκλειο, την Καστοριά, την Κω, την Δράμα, την Αντίπαρο, την Σκιάθο, τα Ιωάννινα, την Πτολεμαΐδα, την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης την Άνδρο, τα Κύθηρα, την Τορώνη. Από τα σχολεία του εξωτερικού  ενδεικτικά αναφέρουμε το Ελληνικό Σχολείο του Χαρτούμ του Σουδάν, το Αβερώφειο Ελληνικό Σχολείο της Αλεξάνδρειας καθώς και ελληνικά σχολεία του Μονάχου, του Ντόρτμουντ, της Φρανκφούρτης, Κολωνίας, το Αμπέτειο Γυμνάσιο και Λύκειο Καΐρου, το Ελληνικό Σχολείο των Ιεροσολύμων,   το Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο του Λονδίνου

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην πριν δύο χρόνια συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΤηλΕστια» του Δημοτικού Σχολείου  των Αρκιών (σχολείο με μόνο δύο μαθητές). Οι Αρκιοί είναι νησί κοντά στην Πάτμο. 

Κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΤηλΕστια» Γυμνάσια και Λύκεια, μεταξύ άλλων και από Θεσσαλονίκη (2 σχολεία), Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, Ρέθυμνο, Ερμούπολη, Κουφονήσια, Σέριφο, Άνδρο και Κύθηρα  με συνολικά 388 μαθητές/τριές τους. Σημειώνεται ότι την χρονιά αυτή λόγω των ειδικών συνθηκών εξ’ αιτίας τη πανδημίας έγιναν μόνο πέντε τέτοιες τηλε-διαλέξεις, ενώ είχαν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς άλλες τέσσερις, οι οποίες λόγω των ειδικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν για την επόμενη.

 Το πάρα πάνω πρόγραμμα λειτούργησε και φέτος με την ευγενική υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, την οποία για άλλη μια φορά και δημοσίως ευχαριστούμε.

Το πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» 

Κατά το σχολικό έτος 2018-19 λειτούργησε για έκτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, και παρόλη την σχετική έλλειψη σε διδακτικό προσωπικό, το πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας. Πρόκειται  για την διδασκαλία σε μόνιμη βάση  μαθημάτων ειδικοτήτων σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό, πρωτοποριακό για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, εφαρμόσθηκε, πειραματικά, κατά το σχολικό έτος 2012-13 στο μονοθέσιο, με τρεις μαθητές, δημοτικό σχολείο της Ερείκουσας (νησί στα βόρεια της Κέρκυρας) με τη διδασκαλία των Αγγλικών  (http://www.youtube.com/watch?v=LkYtgwwxYoo&feature=youtu.be ) .

Μετά την εξαιρετική και απρόσμενη επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος, και με την  ευγενική δωρεά του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», το πρόγραμμα αυτό επεκτάθηκε και σε άλλα 10 ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (την χρονιά που μας πέρασε, σύνολο 10), που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» είναι του Αγίου Γεωργίου Τροιζηνίας, Αγράφων Ευρυτανίας, νήσου Αμουλιανής Χαλκιδικής, Βροντού Νευροκοπίου, νήσου Ερείκουσας Κερκύρας , νήσου Καλάμου Λευκάδας, Χρυσομηλιάς Φούρνων Κορσεών, Στενώματος Ευρυτανίας, Τορώνης Χαλκιδικής,  Τυμφρηστού Φθιώτιδας και Καρκιναγρίου Ικαρίας. Στα παραπάνω σχολεία διδάχθηκαν συνολικά 14 ώρες εβδομαδιαίως  Γαλλικά όπως προβλέπεται σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. 

Σημειώνεται ότι η επιλογή τους έγινε μεταξύ 128 σχολείων, που είχαν υποβάλλει αίτηση στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα  διαθέσιμο από την πλευρά τους internet, αριθμός παιδιών, απόσταση από κοντινή μεγάλη πόλη αλλά και με την απόλυτα απαραίτητη προϋπόθεση να είναι παντελώς αδύνατη η φυσική παρουσία καθηγητή σε αυτά . 

Φιλοδοξούμε να επεκτείνουμε την εν λόγω δράση και σε τομείς πέρα από τον τομέα της εκπαίδευσης με θέματα ευρύτερου επιστημονικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι τόσο το πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» όσο και το όλο πρόγραμμα της Εστίας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας καθώς και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας. 

Στην εικόνα 4 απεικονίζεται η γεωγραφική θέση των σχολείων.

ΧΑΡΤΗΣ%20ΤΗΛΕΤΑΞΗΣ

Εικόνα 4: Γεωγραφική θέση των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΤηλεΤαξη» της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας 

Η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της  Εστίας Γνώσης Χαλκίδας στην τηλε-εκπαίδευση στην διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά την διάρκεια του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας

Από την πρώτη σχεδόν ημέρα του εγκλεισμού και την αναστολή των συνήθων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, ζητήθηκε εκ μέρους της Διεύθυνσης Καινοτόμων Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της Εστίας στον τομέα της τηλε-εκπαίδευσης. Ο οργανωτικός υπεύθυνος της Εστίας κ. Γιάννης Μαρκόπουλος επικοινώνησε με περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα και των τριών βαθμίδων συμβάλλοντας στην εισαγωγή και οργάνωση της απαραίτητης, στην προκειμένη περίπτωση, τηλε-εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Φαρμακευτική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οι οποίες και εφάρμοσαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα των υπευθύνων τους, με ιδιαίτερη επιτυχία την εφαρμογή της Εστίας στον τομέα αυτόν.

Το πρόγραμμα της Εστίας στις καινοτόμες δραστηριότητες του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Από το σχολικό έτος 2009-10 τόσο το κανονικό πρόγραμμα της Εστίας όσο και  το πρόγραμμα «ΤηλΕστια» συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα καινοτόμων δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έτσι, το Υπουργείο προτρέπει με αντίστοιχες εγκυκλίους στα σχολεία όλης της  χώρας να συμμετάσχουν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο στο πρόγραμμα της Εστίας. Ειδικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια αυτή η εν λόγω εγκύκλιος έχει και την πιστοποίηση, έγκριση και προτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Ευχαριστήριες- Συγχαρητήριες Επιστολές

Ο Δήμος Χαλκιδέων και ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.), στον οποίο ανήκει η Εστία Γνώσης, πολύ συχνά λαμβάνει  ευχαριστήριες και συγχαρητήριες επιστολές για το επιτελούμενο έργο της Εστίας, κάτι που αποδεικνύει την μεγάλη συμβολή της Εστίας στον χώρο της παιδείας.

Σχόλια μαθητών

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της Εστίας μαθητές/τριες αξιολογούν την επίσκεψή τους με ανώνυμα σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις κλπ. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 95% των σχολίων είναι άκρως θετικά έως διθυραμβικά. Λόγω έλλειψης χώρου δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν εδώ. Για όποιον ενδιαφέρεται όλο το υλικό είναι στη διάθεσή του. 

Η Εστία Γνώσης στηρίζεται και στον εθελοντισμό των συνεργατών της 

Στην Εστία Γνώσης προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Εστίας κ. Αριστείδης Αράπογλου (Master of Science, Master of Education, Υπεύθυνος Κε.Πλη.Νε.Τ Εύβοιας),  ο επιμελητής ανηλίκων κ. Γιώργος Καρβελάς, ο Δρ. Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μαθηματικός κ. Κώστας Χαϊνάς, ο επί σειρά ετών επιστημονικός υπεύθυνος της Εστίας καθηγητής Μαθηματικών κ. Άρης Μαυρομμάτης και ο καθηγητής Μαθηματικών κ. Αποστόλης Παπανικολάου (οι δύο τελευταίοι όποτε τους ζητηθεί μετακινούνται από Αθήνα).  Έχουν επίσης προσφέρει τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και όποτε τους ζητήθηκε ο τ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ευβοίας Δρ. Άγγελος Μαντάς, η επιμελήτρια ανηλίκων κ. Χρύσα Αθανασίου καθώς και η φιλόλογος κ. Λίλα Αναγνωστοπούλου. 

Η τεχνική υποστήριξη των όλων δραστηριοτήτων γίνεται υπό την επιμέλεια και εθελοντική προσφορά του κ. Αναστασίου Ταυρή 

Μελλοντικοί  στόχοι

Οι επιπλέον στόχοι συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 • Επιστημονική και τουριστική ανάδειξη του φαινομένου του Πορθμού του Ευρίπου. 
 • Εφαρμογή και επέκταση του προγράμματος «ΤηλεΤαξη» σε περισσότερα απομακρυσμένα Δημοτικά Σχολεία της χώρας. 
 • Ανάπτυξη του συστήματος «ΤηλεΕστια» σε τέτοιο σημείο ώστε καθημερινά μέχρι και 16 Σχολεία, από όλο τον κόσμο, να επικοινωνούν αμφίδρομα με την έδρα της Εστίας στο «Κόκκινο Σπίτι» καθιστώντας έτσι την Χαλκίδα σε πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης και ανταλλαγής απόψεων και επιστημονικών ιδεών. 
 • Στενότερη συνεργασία με την Εστία Επιστημών της Πάτρας.
 • Ενίσχυση των προοπτικών συνεργασίας με την ομογένεια μέσω του προγράμματος «ΤηλΕστια».
 • Η ενίσχυσή της με επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τέλος, για το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 η λειτουργία της Εστίας συνεχίζεται με όλες της δραστηριότητες και φυσικά με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, αν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Ευχαριστίες

Η πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. κ. Σοφία Χονδρογιάννη, ο υπεύθυνος οργάνωσης κ. Γιάννης Μαρκόπουλος, ο επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Αντώνιος Αντωνίου και τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Εστίας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τους επισκέπτες μαθητές, τους συνοδούς καθηγητές, τους μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στις τηλε-εκπαιδεύσεις, τους καθηγητές που τις διοργάνωσαν καθώς και τους διευθυντές των σχολείων, που στήριξαν το έργο της και, όπως πιστεύουμε, θα συνεχίσουν να το κάνουν και την επόμενη σχολική χρονιά. Εκφράζουν, επίσης, τις θερμές τους ευχαριστίες: 

 • Την Δήμαρχο Χαλκιδέων  κ. Έλενα Βάκα για την όπου χρειάστηκε πολύτιμη συμπαράσταση και στήριξή της. 
 • Στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κκ. Χρυσόστομο, τόσο για την αμέριστη υποστήριξη της Μητροπόλεως στο πρόγραμμα «ΤηλΕστια», όσο και στην ανιδιοτελή βοήθεια και συμπαράστασή του στο γενικότερο έργο της Εστίας. 
 • Στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κυρία Ελένη Μπενίατα, για την ένθερμη, έμπρακτη και αμέριστη υποστήριξη του έργου της Εστίας.
 •  Στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας κ. Δημήτριο Κυριτσόπουλο  καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας κ. Κωνσταντίνο Ζημιανίτη για την, επίσης, αμέριστη συμπαράσταση και βοήθειά τους στο επιτελούμενο έργο της Εστίας. 
 • Στον καθηγητή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σπύρο Πνευματικό, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής της ίδρυσης της Εστίας και εξακολουθεί να είναι ένας από τους πρωτεργάτες  της λειτουργίας της.  
 • Τον προϊστάμενο εισαγγελίας Χαλκίδας  κ. Δημήτριο Προκοπίου για την συνεργασία μας στο πρόγραμμα «Σχολική βία και εκφοβισμός». 
 • Στα τοπικά και πανελλήνιας εμβέλειας και κυκλοφορίας Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) για την προβολή του επιτελούμενου έργου της Εστίας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται, επίσης, προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για τη δωρεά του, ενέργεια που πηγάζει από το ενδιαφέρον των μελών του για τις καινοτόμες δραστηριότητες στον χώρο της Παιδείας.

Η πρόεδρος του Δ.Ο.Π.ΠΑ.Χ., ο υπεύθυνος οργάνωσης, ο επιστημονικός υπεύθυνος και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας, αφού ευχαριστήσουν ακόμα μια φορά όλους τους παραπάνω δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν με τρόπο δημιουργικό και καινοτόμο στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας.

Μια τεράστια απώλεια

Ακριβώς μερικές ώρες πριν την δημοσίευση του παρόντος απολογισμού η εκπαιδευτική κοινότητα, τα στελέχη της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας και η κοινωνία της Χαλκίδας, και όχι μόνο,  συγκλονίστηκε από την είδηση της απώλειας του μέλους της επιστημονικής  μας ομάδας  Αριστείδη Αράπογλου.  Έφυγε ένας πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος. Την σπάνια επιστημοσύνη του και την ακαταπόνητη φιλεργία του συνόδευε πάντοτε μια βαθιά αίσθηση υπευθυνότητας και προσήλωσης στο καθήκον, είτε αυτό αφορούσε την επαγγελματική-υπηρεσιακή του ιδιότητα, είτε την παρουσία του στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας. Σοβαρός, ευσυνείδητος, αποτελεσματικός και συνάμα γνήσια ανθρώπινος. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα στο να διδάσκει όχι μόνο αυτό που ήξερε και αυτό που μπορούσε αλλά κυρίως αυτό που ήταν. Η παρακαταθήκη του στον τομέα της εκπαιδευτικής Πληροφορικής, και όχι μόνο, είναι σπουδαία. Και εμείς στην Εστία έχουμε χρέος να την διαφυλάξουμε, να την αξιοποιήσουμε και να την συνεχίσουμε. Και θα το κάνουμε.

Για την Εστία Γνώσης Χαλκίδας

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.                      Ο επιστημονικός υπεύθυνος της Εστίας 

Σοφία Χονδρογιάννη                                                          Αντώνιος Αντωνίου

                                                             Δρ. Αστροφυσικής Παν/μίου

                                                                 Αθηνών

Τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας

Αριστείδης Αράπογλου (Master of Science, Master of Education), Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ.Δ.Ε Εύβοιας ()

Γιώργος Καρβελάς, Επιμελητής Ανηλίκων

Άρης Μαυρομμάτης, Καθηγητής Μαθηματικών 

Απόστολος Παπανικολάου, Καθηγητής Μαθηματικών

Κώστας Χαϊνάς, Δρ. Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαθηματικός  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *