ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ωρεών
22260-71454
Ιστιαίας
22260-52146
Αρτεμισίου
22260-40650
Νηλέως
22270 61115-61700
Ελυμνίων
22270 31215-31603
Κηρέως
22270 23555-23500
Μεσσαπίων
22280 24334-22456
Διρφύων
22210-51220
Ν. Αρτάκης
22210-42122
Χαλκιδέων
22210-22314
Αυλίδος
22210 31228-31313
Ανθηδώνος
22210 99921-99922
Ληλαντίων
22210 52820-53765
Ερέτριας
22290 62207-62888
Αμαρυνθίων
22290 37790-69086
Ταμυνέων
22230 22555-24944
Κονιστρών
22220-58333
Αυλώνος
22230-32340
Κύμης
22220 24000-22022
Δυστίων
22230 52122-52000
Στυρέων
22240 51574-51214
Μαρμαρίου
22240-31280
Καρύστου
22240-22246
Σκύρου
22220-91206

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Λιχάδος
22260-33298
Καφηρέως
22240-25802