ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογικό Χαλκίδας
22210-25131
Λαογραφικό Χαλκίδας
22210-21817
Μουσείο Φίλων Σκαρίμπα
22210-25271
Αρχαιολογικό Ερέτριας
22290-62206
Μοντέρνας Τέχνης Ερέτριας
22290-62206
Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας
22260-52224
Λαογραφικό Αγίας ?ννας
22270-61581
Λαογραφικό Λίμνης
22270-31335
Πολεμικό Μουσείο Α. Λιάσκου
22280-91296
Λαογραφικό Κύμης
22220-22011
Αρχαιολογικό Καρύστου
22240-22472
Λαογραφικό Καρύστου
22240-22115
Αρχαιολογικό Σκύρου
22220-91327