ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπαλαλαίων 1 Χαλκίδα – 4ος όροφος

Τηλ.: 2221181204 – 6988082339

e-mail: evialead@gmail.com – evialead@evialead.gr – soropoulos@gmail.com

web: www.evialead.gr