Ενοικιάσεις καταστημάτων

Ενοικίαση καταστήματος στη Ν. Λάμψακο

Ενοικιάζεται πλήρως εξοπλισμένο περιοχή Λάμψακος τηλέφωνο 2221083901-6985799611

Δημήτρης